Μαγνητικές κάρτες

Οι μαγνητικές κάρτες έχουν στη μία όψη τους (όπως οι πιστωτικές) μία μαγνητική ταινία που έχει 3 track προγραμματισμού και πλάτος 12,7mm.

Οι κύριες κατηγορίες που υπάρχουν είναι οι κάρτες με χαμηλή δυνατότητα μαγνήτισμου Lo-Co (απομαγνητίζονται εύκολα) και προορίζονται για μικρή διάρκεια χρήσης όπως στα ξενοδοχεία και η κάρτες με υψηλή δυνατότητα μαγνητισμού Hi-Co (απομαγνητίζονται δύσκολα) και έχουν μεγάλη διάρκεια χρήσης όπως οι πιστωτικές κάρτες.

 

  • Στο 1ο track μπορούμε να γράψουμε 79 χαρακτήρες που περιέχουν αριθμούς και γράμματα.
  • Στο 2ο track μπορούμε να γράψουμε 40 αριθμητικούς χαρακτήρες.
  • Στο 3ο track μπορούμε να γράψουμε 107 αριθμητικούς χαρακτήρες.

 

Στη My card παρέχουμε την δυνατότητα προγραμματισμού των καρτών σας ώστε να τις παραλάβετε προγραμματισμένες και έτοιμες για χρήση.